sahypa_banner

Senagat habarlary

 • Suw arassalaýjy himiki görnüşler haýsylar?

  Suwy bejermek himiki serişdeleri suwuň hilini ýokarlandyrmak, hapalaýjylary azaltmak, turbageçirijilere we enjamlaryň poslamagyna garşy durmak we masştabyň emele gelmegine päsgel bermek üçin döredilen birnäçe himiki maddalary öz içine alýar.Suw arassalaýjy himiki serişdeleriň dürlüligini aýratyn ulanyjylar kesgitleýär ...
  Koprak oka
 • Örtülen kagyzlary gaýtadan işlemekde çalgy ýaglarynyň roly

  Örtülen kagyzlary gaýtadan işlemekde çalgy ýaglarynyň roly

  Örtülen kagyzyň örtügi gaýtadan işlemegiň tizliginiň yzygiderli tizlenmegi bilen, örtük üçin öndürijilik talaplary barha ýokarlanýar.Örtük çalt dargap bilmeli we örtük wagtynda gowy tekizleme häsiýetine eýe bolmaly, şonuň üçin çalgy ýaglary n ...
  Koprak oka
 • Poliakrilamidi ulanmak üçin nädip etmeli?

  Poliakrilamidi ulanmak üçin nädip etmeli?

  Poliakrilamid flokulýasiýa, galyňlaşma, gyrkma garşylygy, garşylygy azaltmak we dispersiýa ýaly gymmatly häsiýetlere eýe bolan suwda erän polimerdir.Bu dürli häsiýetler emele gelen iona baglydyr.Netijede, nebit çykarmakda, mineral pro ...
  Koprak oka