sahypa_banner

kationiki sae ýeriň ululygy

  • “Cationic SAE Surface” ululykdaky agent LSB-01

    “Cationic SAE Surface” ululykdaky agent LSB-01

    Faceerüsti ölçeg serişdesi TCL 1915, stirolyň we efiriň kopolimerizasiýasy bilen sintez edilýän ýerüsti ululykdaky täze görnüşdir.Kraxmal netijesi bilen oňat baglanyşyk intensiwligi we gidrofob häsiýetleri bilen netijeli birleşip biler.Has az dozasy, arzan bahasy we aňsat ulanylyş artykmaçlyklary bilen, film döredýän we güýçlendiriji häsiýeti bar, esasan karton kagyz, gasynlanan kagyz, senet kagyzy we ş.m.