hakda
Suwy bejermek himiki serişdeleri
şahadatnamasy

önüm

Jemi 100,000 tonna önümçilik bilen

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

5

näme edýäris

“Wuxi Lansen Chemicals Co., Ltd.” Hytaýyň Yixing şäherinde suw arassalaýjy himiki serişdeleri, pulpa we kagyz himiki serişdeleri we dokma boýag kömekçilerini ýöriteleşdirilen kompaniýa we hyzmat üpjün ediji bolup, gözleg we amaly hyzmaty bilen 20 ýyllyk tejribesi bar.Wuxi Tianxin Chemical Co., Ltd., Hytaýyň Jiangsu, Yixing Guanlin täze materiallar senagat parkynda ýerleşýän Lanseniň golçur kärhanasy we önümçilik bazasydyr.

has köp >>
köpräk oka

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Gollanma üçin basyň
 • Baý tejribe

  Baý tejribe

  önümçilik we amaly hyzmaty boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe.

 • toparymyz

  toparymyz

  Dürli pudaklardan dürli meseleleri çözmek üçin güýçli tehniki hyzmat topary.

 • güýçli gözleg we gözleg

  güýçli gözleg we gözleg

  güýçli gözleg we gözleg, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze önümleri ösdürmegi dowam etdiriň, OEM & ODM kabul ederliklidir.

amaly

Içimlik suwda, suwy gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar,

 • .Yllar 20

  .Yllar

 • Ualyllyk önümçilik-kuwwat 100,000

  Ualyllyk önümçilik-kuwwat

 • Saglyk-howpsuzlyk-ölçeg ISO45001

  Saglyk-howpsuzlyk-ölçeg

 • Hil dolandyryşy ISO9001

  Hil dolandyryşy

 • Daşky gurşawy dolandyrmak ISO14001

  Daşky gurşawy dolandyrmak

habarlar

Habarlarymyz

Daşky gurşawy dolandyrmak

Bezeg önümleriniň üç esasy kategoriýasy

Bezeg önümleri dekolizasiýa ýörelgesine laýyklykda üç esasy kategoriýa bölünýär: 1. Flokulýasiýa dekolizator, dörtlük amin kationiki polim ...

Suw arassalaýjy himiki görnüşler haýsylar?

Suw arassalaýjy himiki maddalar, suwuň hilini ýokarlandyrmak, hapalaýjylary azaltmak, turbageçirijilere we enjamlaryň poslamagyna garşy durmak üçin döredilen birnäçe himiki maddalary öz içine alýar.
has köp >>

Örtülen kagyzlary gaýtadan işlemekde çalgy ýaglarynyň roly

Örtülen kagyzyň örtügi gaýtadan işlemegiň tizliginiň yzygiderli tizlenmegi bilen, örtük üçin öndürijilik talaplary barha ýokarlanýar.Örtük ...
has köp >>