sahypa_banner

Örtük çalgy LSC-500

Örtük çalgy LSC-500

Gysga düşündiriş:

LSC-500 örtük çalgy ýagy, kalsiý stearat emulsiýasynyň bir görnüşidir, komponentleriň özara hereket etmeginden dörän sürtülme güýjüni azaltmak üçin çygly örtük hökmünde dürli örtük ulgamynda ulanylyp bilner.Ony ulanmak bilen örtügiň likwidligini ýokarlandyryp, örtük işleýşini gowulandyryp, örtülen kagyzyň hilini ýokarlandyryp biler, super kalendar tarapyndan dolandyrylýan örtükli kagyz bilen ýüze çykan jerimeleri aýyrmagy, üstesine-de örtülen kagyz buklanda ýüze çykan bap ýa-da deri ýaly kemçilikleri azaldyp biler. .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Haryt Indeks
Daş görnüşi ak emulsiýa
gaty mazmun,% 48-52
ýapyşyklygy , CPS 30-200
pH bahasy > 11
Elektrik eýeçiligi ikitaraplaýynlyk

Sypatlar

1. Örtük gatlagynyň tekizligini we ýalpyldawuklygyny ýokarlandyryň.
2. Örtügiň likwidligini we birmeňzeşligini ýokarlandyrmak.
3. Örtük kagyzynyň çap edilişini gowulandyrmak.
4. Jerimeleriň aýrylmagynyň, deriniň we deriniň ýüze çykmagynyň öňüni alyň.
5. heselimleýji serişdäniň goşulmagy azaldylyp bilner.
6. Örtükde dürli goşundylar bilen täsirleşende gaty oňat gabat gelýär.

aaa46dd75bc12031eaad83e40cc73e8

Programma meýdanlary

bc6c61a1129944118c28a645219ce01
d5050c19070119cdec7163e86808ca4
脱色 剂 详情 _11
脱色 剂 详情 _14
脱色 剂 详情 _17
脱色 剂 详情 _23

Gaplamak we saklamak

Bukja:
200kgs / plastik deprek ýa-da 1000kgs / plastik deprek ýa-da 22 tonna / flexibag.

Saklama:
Saklaýyş temperaturasy 5-35 is.
Gurak we salkyn, şemalladylýan ýerde saklaň, doňmagynyň we göni gün şöhlesiniň öňüni alyň.
Saklanyş möhleti: 6 aý.

s29
s31
s30

Sorag-jogap

S your Öz zawodyňyz barmy?
A : Hawa, bize gelmäge hoş geldiňiz.

S before Öň Europeewropa eksport edip gördüňizmi?
A : Hawa, bütin dünýäde müşderilerimiz bar

S sales Satuwdan soň hyzmat edýärsiňizmi?
A customers Müşderilere soraglardan başlap, satuwdan soň giňişleýin hyzmatlary bermek ýörelgesine eýerýäris.Ulanyş prosesinde haýsy soraglaryňyz bar bolsa, size hyzmat etmek üçin satuw wekillerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler