sahypa_banner

anion sae üstü ululygy

  • Anionic SAE Surface ölçeg agenti LSB-02

    Anionic SAE Surface ölçeg agenti LSB-02

    Faceerüsti ölçeg serişdesi LSB-02, stiranyň we efiriň kopolimerizasiýasy bilen sintez edilýän ýerüsti ululykdaky täze görnüşdir.Kraxmal netijesi bilen oňat baglanyşyk intensiwligi we gidrofob häsiýetleri bilen netijeli birleşip biler.Has az dozasy, arzan bahasy we aňsat ulanylyş artykmaçlyklary bilen, kagyz ýazmak, kagyz we beýleki ajaýyp kagyzlary ýazmak üçin gowy film döredýän we güýçlendirýän häsiýeti bar.