sahypa_banner

gury güýç serişdesi

  • Gury güýç serişdesi LSD-15

    Gury güýç serişdesi LSD-15

    Bu akrilamidiň we akriliň kopolimeri bolan täze döredilen gury güýç serişdesidir, amfoteriki komb bilen gury güýç serişdesidir, kislota we aşgar gurşawyndaky süýümleriň wodorod baglanyşyk energiýasyny ep-esli ýokarlandyryp biler. kagyzyň gury güýjüni gowulandyrmak (halkanyň gysylmagyna garşylyk we partlama güýji).Şol bir wagtyň özünde, saklamak we ululyk effektini gowulandyrmak has köp funksiýa bar.