sahypa_banner

Profil

Kompaniýanyň tertibi

Wuxi Lansen Chemicals Co., Ltd, önümçilik, gözleg we amaly hyzmaty boýunça 20 ýyllyk tejribesi bolan Hytaýyň Yixing şäherinde suw arassalaýjy himiki serişdeleri, pulpa we kagyz himiki serişdelerini we dokma boýag kömekçilerini ýörite öndüriji we hyzmat üpjün ediji.Wuxi Tianxin Chemical Co., Ltd, Hytaýyň Jiangsu, Yixing Guanlin täze materiallar senagat parkynda ýerleşýän Lanseniň golçur kärhanasy we önümçilik bazasydyr.

hakda
takmynan2

Kompaniýanyň artykmaçlygy

p_ico (5)

Önümçilik we amaly hyzmaty boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe.

p_ico (4)

Productionyllyk önümçilik kuwwaty: 100,000 tonnadan gowrak.

p_ico (3)

Dürli pudaklardan dürli meseleleri çözmek üçin güýçli tehniki hyzmat topary.

p_ico (2)

Güýçli gözleg, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze önümleri ösdürmegi dowam etdiriň, OEM we ODM kabul ederlikli.

p_ico (1)

ISO, NSF şahadatnamasyna laýyk gelýän önümçilik, sorag-jogap we ş.m.

takmynan3

Biz näme edýäris

Lanseniň esasy önümleriniň düzümine organiki koagulantlar we flokulantlar seriýasy girýär, esasy önümler agyz suwunda, gaýtadan işleýän suwda, şäher we senagat galyndy suwlaryny arassalamak, kagyz ýasamak we dokma boýag we ş.m. giňden ulanylýan suwy reňkleýji serişde, polidamak, poliamin, poliakrilamid emulsiýasydyr. kagyz kömekçilerimiz kagyz düzediji serişdeleri, saklamak we drenaj esbaplaryny, kagyz örtük goşundylaryny (suwa çydamly serişdeler, çalgy ýagy) öz içine alýar, şeýle hem çap etmek we boýamak üçin ýokary hilli formaldegid ýoklaýjy serişdeleri öndürýäris we ş.m.Annualylda jemi 100,000 tonna önüm öndürýän Lansen, Gündogar Hytaý sebitinde organiki koagulantlary we flokulantlary öndürýänleriň biridir we biz Hytaýda suw reňkleýji agent LSD üçin iň köp öndüriji.Önümçiligi ISO9001 hil dolandyryşy, ISO14001 Daşky gurşawy dolandyrmak, 45001 saglyk we howpsuzlyk ölçeglerine berk boýun egmek bilen amala aşyrýarys.Polidadmak we poliamin, agyz suwuny arassalamak üçin NSF tarapyndan tassyklanýar.

takmynan 5
takmynan4

Näme üçin bizi saýlamaly?

20 ýyldan gowrak ösüş we önümçilik, gözleg we amaly hyzmatynda tejribe toplamak bilen LANSEN güýçli gözleg we tehniki hyzmat toparyny döretdi we müşderiler üçin dürli pudaklardan suw arassalamak we iş çykdajylaryny azaltmak meselesini çözdi.Zawodymyz Wuxi Tianxin milli derejeli ýokary tehnologiýaly kärhana, kiçi we orta tehnologiýa esasly kärhana, innowasiýa kärhanasy we ş.m. hökümet tarapyndan hormat ady hökmünde kesgitlenýär.

Laboratoriýa sahnasy, genetiki derňew üçin laboratoriýa
takmynan7
takmynan 9
takmynan8

Lansen durnukly we ýokary hilli harytlary, önümleriň dürli görnüşlerini, berk dolandyryş ölçegi, marka habardarlygy we dünýädäki müşderiler üçin uzak möhletleýin peýdalar getirmäge synanyşmak bilen müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýeterlik önümçilik kuwwatyny bermäge bagyşlanýar.

Kompaniýa sergisi

görkezmek (9)
görkez (7)
görkez (8)
görkez (6)
görkezmek (1)
görkez (3)
görkez (4)
görkez (5)
görkezmek (2)