sahypa_banner

örtük çalgy

  • Örtük çalgy LSC-500

    Örtük çalgy LSC-500

    LSC-500 örtük çalgy ýagy, kalsiý stearat emulsiýasynyň bir görnüşidir, komponentleriň özara hereket etmeginden dörän sürtülme güýjüni azaltmak üçin çygly örtük hökmünde dürli örtük ulgamynda ulanylyp bilner.Ony ulanmak bilen örtügiň likwidligini ýokarlandyryp, örtük işleýşini gowulandyryp, örtülen kagyzyň hilini ýokarlandyryp biler, super kalendar tarapyndan dolandyrylýan örtükli kagyz bilen ýüze çykan jerimeleri aýyrmagy, üstesine-de örtülen kagyz buklanda ýüze çykan bap ýa-da deri ýaly kemçilikleri azaldyp biler. .