sahypa_banner

suw arassalaýjy himiki maddalar

 • Alýumin hlorohidrat

  Alýumin hlorohidrat

  Organiki däl makromolekulýar birleşme;ak poroşok, onuň ergini reňksiz ýa-da açyk aç-açan suwuklygy görkezýär we aýratyn agyrlyk güýji 1,33-1.35g / ml (20 ℃) ​​bolup, suwda aňsat ereýär we poslaýar.

  Himiki formula: Al2(OH)5Cl·2H2O  

  Molekulýar agram: 210.48g / mol

  CAS: 12042-91-0

   

 • Poliakrilamid (PAM)

  Poliakrilamid (PAM)

  CAS NOOK.:9003-05-8

  Aýratynlyklary:

  Poliakrilamid (PAM) suwda erän polimerler bolup, organiki erginleriň köpüsinde eräp bilmeýär, gowy flokulýasiýa bilen suwuklygyň arasyndaky sürtülme garşylygyny azaldyp biler.Ion aýratynlyklary boýunça önümlerimizi anion, nonion däl, kationiki görnüşlere bölmek mümkin.

 • Polidadmak

  Polidadmak

  CAS belgisi:26062-79-3
  Söwda ady:PD LS 41/45/49/35/20
  Himiki ady:Poli-diallyl dimetil ammiak hloridi
  Aýratynlyklary we goýmalary:
  PolyDADMAC suwda doly erän kationiki dörtlük ammiak polimeridir, düzüminde güýçli kationiki radikal we işjeňleşdirilen adsorbent radikal bar, ol togtadylan gaty jisimleri we elektro-zyýansyzlandyryş we köpri adsorbsiýasy arkaly hapa suwlarda eräp bilýän negatiw zarýadly suwlary çözüp biler. .Flokulýasiýa etmek, reňklemek, suwotulary öldürmek we organiki maddalary aýyrmak boýunça gowy netijelere ýetýär.
  Içimlik suw, çig suw we galyndy suwy arassalamak, dokma önümçiligi we boýag söwdasy üçin fungisid, ýumşadyjy serişde, antistatik, kondisioner we reňk kesgitleýji serişde hökmünde flokulýasiýa serişdesi, reňkleýji serişde we suwlandyryjy serişde hökmünde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, himiýa pudagynda ýerüsti işjeň serişde hökmünde hem ulanylyp bilner.

 • Poliamin

  Poliamin

  CAS belgisi:42751-79-1; 25988-97-0; 39660-17-8
  Söwda ady:Poliamin LSC51 / 52/53/54/55/56
  Himiki ady:Dimetilamin / epihlorohidrin / etilen diametri kopolimer
  Aýratynlyklary we goýmalary:
  Poliamin dürli molekulýar agramly suwuk kationiki polimerlerdir, olar esasy koagulantlar hökmünde netijeli işleýär we dürli pudaklarda suwuk-gaty bölüniş proseslerinde zyýansyzlandyryjy serişdeleri zarýadlaýar.

 • Suw bezeg serişdesi LSD-01

  Suw bezeg serişdesi LSD-01

  CAS belgisi:55295-98-2
  Söwda ady:LSD-01 / LSD-03 / lsd-07 Reňkleýji serişde
  Himiki ady:PolyDCD;Dicyandiamide formaldegid rezin
  Aýratynlyklary we goýmalary:
  Suw bezeg serişdesi, dördünji ammiak kationiki kopolimer, bu dicyandiamid formaldegid rezinidir.reňklemekde, flokulýasiýa etmekde we KOD aýyrmakda ajaýyp netijeliligi bar.
  1. Önüm esasan boýag ösümliginden ýokary reňkli akymlary bezemek üçin ulanylýar.Galyndy suwlary işjeňleşdirilen, kislotaly we dargadyjy boýaglar bilen bejermek üçin amatlydyr.
  2. Şeýle hem dokma senagaty we boýag öýleri, pigment senagaty, çaphana syýa senagaty we kagyz senagatyndaky galyndy suwlary bejermek üçin ulanylyp bilner.
  3. Şeýle hem, saklaýyş serişdesi hökmünde kagyz we pulpa önümçiliginde ulanylyp bilner

 • Poliakrilamid (PAM) Emulsiýa

  Poliakrilamid (PAM) Emulsiýa

  Poliakrilamid emulsiýasy
  CAS belgisi:9003-05-8
  Himiki ady:Poliakrilamid emulsiýasy
  Önüm senagat galyndy suwlaryny we ýerüsti suwlary takyklamak we palçyk kondisioneri üçin ýokary molekulýar agramly sintetik organiki polimer emulsiýasydyr.Bu flokulantyň ulanylmagy, arassalanan suwuň ýokary aýdyňlygyny, çökündiler derejesiniň ep-esli ýokarlanmagyny we giň PH diapazonynda işlemek mümkinçiligini üpjün edýär.Önümi dolandyrmak aňsat we suwda gaty çalt erýär.Senagat pudaklarynda dürli-dürli ulanylýar, meselem: azyk senagaty, demir we polat senagaty, kagyz öndürmek, magdançylyk pudagy, nebit-himiýa pudagy we ş.m.

 • Dadmac 60% / 65%

  Dadmac 60% / 65%

  CAS belgisi:7398-69-8
  Himiki ady:Diall Dimetil ammiak hloridi
  Söwda ady:DADMAC 60 / DADMAC 65
  Molekulýar formula:C8H16NCl
  Diall Dimetil Ammiak Hlorid (DADMAC) dört taraplaýyn ammiak duzudyr, suwda islendik gatnaşygy, zähersiz we ysy ýok.Dürli pH derejelerinde durnukly, gidroliz etmek aňsat däl we ýangyjy däl.